© Hälsonyttan i Höör 2014   Gamla Byavägen 12 Sätofta  Tel: 0706 - 775 666  Tel: 0706 - 775 666 Jag heter Marianne Persson och är diplomerad massage- och friskvårds- terapeut samt certifierad massör. Certifieringen innebär att jag avlagt ytterligare ett test på mina kunskaper i enlighet med Branschrådets Svensk Massage regler och blivit godkänd massör.   1999 avslutade jag min utbildning på Competensus i Linköping (f d Kroppsterapiskolan som numera heter Bergqvists Massage) o startade eget företag. Kursen innefattade 337 lärarledda lektionstimmar samt 100 timmar praktik ute på företag.   Därefter har jag byggt på mina kunskaper med kurser som idrottsmedicin o träningslära, triggerpunktsbehandling, kompetenshöjande fortbildning, kiroterapi med manipulation o mobilisering samt även ansiktsbehandling.   Jag är medlem och patient- och ansvarsförsäkrad i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och arbetar enligt förbundets etiska regler.